Tân Việt Hưng - Mua hàng & Vận chuyển

Liên hệ đặt hàng: 0983.289.694


Giỏ hàng (0) sản phẩm

CTY TNHH SX & TM DV THỰC PHẨM TÂN VIỆT HƯNG CTY TNHH SX & TM DV THỰC PHẨM TÂN VIỆT HƯNG CTY TNHH SX & TM DV THỰC PHẨM TÂN VIỆT HƯNG CTY TNHH SX & TM DV THỰC PHẨM TÂN VIỆT HƯNG CTY TNHH SX & TM DV THỰC PHẨM TÂN VIỆT HƯNG CTY TNHH SX & TM DV THỰC PHẨM TÂN VIỆT HƯNG CTY TNHH SX & TM DV THỰC PHẨM TÂN VIỆT HƯNG CTY TNHH SX & TM DV THỰC PHẨM TÂN VIỆT HƯNG
Trang chủ >> Mua hàng & Vận chuyển

Quý khách có thể đặt hàng qua các hình thức sau:

 Trực tiếp qua web:

    http://www.tanviethung.com.vn

 Qua điện thoại: 086.6861094

 0948.959.300 – 0983.289.694

 Hướng dẫn đặt hàng qua  Website  :

 www.tanviethung.com.vn

 Nhập  đầy  đủ  các thông tin vào  mẫu  Họ  và  tên

Địa chỉ email . Số điện thoại ,  Nội dung liên  hệ .

- Công ty  sẽ gọi điện thoại xác nhận

đơn hàng của bạn .

 - Công ty  sẽ chuyển hàng cho bạn

 trong vòng  12-24 giờ.

  -  Thời gian đặt hàng qua điện thoại từ

 7h30 đến 22h30  hàng ngày.

 Đặt hàng bằng các hình thức  khác (qua website,

email) là 24h/24h. 

 - Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho người

giao hàng:

 Đây là hình thức thanh toán truyền thống đơn giản

nhất, người mua hàng .

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho người giao

hàng khi đã nhận đủ hàng.